برچسب روکشدار فوری - 4 روز

img

 

اندازه لت های عمودی

1 لت 8.2 × 4.5
2 لت 8.2 × 9
3 لت 8.2 × 13.5
4 لت 8.2 × 18

 

اندازه لت های افقی

1 لت 8.2 × 4.5
2 لت 16.5 × 4.5
4 لت 16.4 × 4.5
6 لت 24 × 9

سانتیمتر
سانتیمتر

فایل های مورد نیاز

قیمت واحد:
تعداد:
تعداد در شیت: عدد
زمان تقریبی تحویل:
قیمت کل: تومان۲۶۰٬۰۰۰